Przedszkole Niepubliczne
Ochronka Im. Św. Rodziny
 ul. Sióstr Służebniczek 2
33-100 Tarnów
NIP:993-00-91-757
Telefon:+48 146215474

www.ochronka-tarnow.pl